FONKSİYONEL ANTRENMAN

blog yazısı ekle !

FONKSİYONEL ANTRENMAN

Bu paradigma ilk kez 1990 'lı yıllarda fizyoterapist Gary Gray tarafından kinetik zincir reaksiyonu kurslarında ortaya koyulmuştur. Gray klasik fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon adduksiyon gibi eski tanımlamaları değil, kinetik zincirin çalışma prensibi ve fonksiyonel anatomi bilimine dayanan yeni bir kas fonksiyonu görüşü geliştirmiştir. Fonksiyonel olmayan anatomi olarak tanımlamdırılan en iyi anatomi versiyonu bir kasın izole eklemleri hareket ettirmek için nasıl davrandığını öğretti. Orego-insersio anatomisi, kasın başladığı ve bittiği yer ile izole hareketlerinin ezberlenmesini gerektiriyordu. Kişinin ayakta yada lokomotor hareketleri esnasında kasların neler yaptığı ile ilgili bilgi vermemekteydi. Buna karşılık fonksiyonel anatomi birbiri ile bağlantılı eklemlerin hareket etmek için kasların nasıl çalıştığı ve çalışan kasların aynı anda nasıl hareket ettiğini açıklamaktadır. Yürüme ve koşma hareketinde ayağın yere temas ettiği aşamada alt ekstremitenin tüm kasları hareketi önlemek için uyum içinde çalışırlar. Tüm kaslar eksantrik olarak kasılıp uzayarak ayak bileği, kalça ve dizde fleksiyonu önleyerek yavaşlamayı ya da deserelasyonu sağlarlar.

▪Bir sporcu leg extension gibi fonksiyonel olmayan bir hareketi uyguladığında yürüme ve koşma sırasında asla kullanılmayan bir sinir sistemi ve kas hareketi paternini kullanmaktadır.

▪Fonksiyonel antrenman sporculara kendi vücutlarını nasıl kullanabileceklerini öğretir. Kasıtlı olarak unilateral (tek tarafli) egzersizler kullanarak denge becerisi ve proprioreseptif algının kullanımını birleştirir. Gambetta ve Gray e göre fonksiyonel antrenmanlar kontrollü miktarlarda instabilite içermelidir ki sporcular kendi stabilitelerini sağlayabilmek için bir tepki ortaya koyabilsinler. Bu instabilite oluşturmanın en basit ve en etkili yolu sporcunun tek ayak üzerinde durarak egzersizlerini yapmasını istemektir. Fonksiyonel antrenman metodunda kasları, sporda kullandıkları şekilde geliştirebilmek için denge becerisini kullanmayı gerektiren tek bacak üzerinde hareketler kullanilir. Yalnızca iki ayak üzerinde ve ağır bir yük altındayken kuvvet üretebilmek çoğu sporcu için fonksiyonel değildir.